ษุภณัฏฐ์ http://supphanat.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=26-04-2012&group=2&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=26-04-2012&group=2&gblog=39 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[หุ้นกองหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=26-04-2012&group=2&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=26-04-2012&group=2&gblog=39 Thu, 26 Apr 2012 8:55:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=28-05-2011&group=2&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=28-05-2011&group=2&gblog=38 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[เงินล้านแรกยากที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=28-05-2011&group=2&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=28-05-2011&group=2&gblog=38 Sat, 28 May 2011 11:24:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=21-01-2011&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=21-01-2011&group=2&gblog=34 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณเป็นนักเล่นเกมแบบไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=21-01-2011&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=21-01-2011&group=2&gblog=34 Fri, 21 Jan 2011 13:32:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=18-01-2011&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=18-01-2011&group=2&gblog=33 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมได้กำไรจากหุ้นแค่ 10%]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=18-01-2011&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=18-01-2011&group=2&gblog=33 Tue, 18 Jan 2011 14:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=17-01-2011&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=17-01-2011&group=2&gblog=31 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[สินค้าที่ขายดีที่สุดในโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=17-01-2011&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=17-01-2011&group=2&gblog=31 Mon, 17 Jan 2011 11:14:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-01-2011&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-01-2011&group=2&gblog=30 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์หุ้นที่ได้จากปี 2553]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-01-2011&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-01-2011&group=2&gblog=30 Wed, 12 Jan 2011 6:05:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=06-12-2010&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=06-12-2010&group=2&gblog=28 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[A Tale of Two Knights]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=06-12-2010&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=06-12-2010&group=2&gblog=28 Mon, 06 Dec 2010 21:05:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=25-08-2010&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=25-08-2010&group=2&gblog=26 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[เงินกับสินทรัพย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=25-08-2010&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=25-08-2010&group=2&gblog=26 Wed, 25 Aug 2010 22:08:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=21-08-2010&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=21-08-2010&group=2&gblog=24 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[คำศัพท์วันนี้ วีไอ vs ติดดอย]]> ซื้อแล้วราคาร่วงลงไปตกรถ --> ราคาพุ่งขึ้นไปแล้วยังไม่ได้....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=21-08-2010&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=21-08-2010&group=2&gblog=24 Sat, 21 Aug 2010 16:32:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=19-06-2010&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=19-06-2010&group=2&gblog=21 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมไม่ได้เล่นหุ้น ผมทำธุรกิจเปิดร้านสะดวกซื้อที่มีหุ้นเป็นสินค้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=19-06-2010&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=19-06-2010&group=2&gblog=21 Sat, 19 Jun 2010 10:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-06-2010&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-06-2010&group=2&gblog=20 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อค้าตลาดหุ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-06-2010&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-06-2010&group=2&gblog=20 Sat, 12 Jun 2010 21:40:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-06-2010&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-06-2010&group=2&gblog=19 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[ผีพนัน2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-06-2010&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-06-2010&group=2&gblog=19 Sat, 12 Jun 2010 22:23:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-06-2010&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-06-2010&group=2&gblog=18 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[ผีพนัน1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-06-2010&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-06-2010&group=2&gblog=18 Sat, 12 Jun 2010 22:22:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-06-2010&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-06-2010&group=2&gblog=17 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[จงเป็นพ่อค้าที่มีเงินทุนสำรองอยู่อย่างสม่ำเสมอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-06-2010&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=12-06-2010&group=2&gblog=17 Sat, 12 Jun 2010 22:18:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=09-05-2010&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=09-05-2010&group=2&gblog=15 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีกน้อย...ที่ไม่อาจโบยบิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=09-05-2010&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=09-05-2010&group=2&gblog=15 Sun, 09 May 2010 17:30:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=30-04-2010&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=30-04-2010&group=2&gblog=13 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วงนี้ใครกล้าซื้อบ้าง ขอเสียงหน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=30-04-2010&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=30-04-2010&group=2&gblog=13 Fri, 30 Apr 2010 14:48:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=10-04-2010&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=10-04-2010&group=2&gblog=12 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปผลประกอบการสองปีกว่าๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=10-04-2010&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=10-04-2010&group=2&gblog=12 Sat, 10 Apr 2010 6:28:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=03-04-2010&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=03-04-2010&group=2&gblog=11 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบเลี้อย2ใบกับมุมมองสองวัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=03-04-2010&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=03-04-2010&group=2&gblog=11 Sat, 03 Apr 2010 8:31:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=29-03-2010&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=29-03-2010&group=2&gblog=10 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่ซื้อหุ้นแล้วสามารถเห็นราคาหุ้นตกต่ำกว่าที่ตัวเองซื้อมากๆ ไม่ขายคือวีไอ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=29-03-2010&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=29-03-2010&group=2&gblog=10 Mon, 29 Mar 2010 13:15:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=10-04-2010&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=10-04-2010&group=3&gblog=6 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสูตรที่น่าอ่านจากพระไตรปิฎก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=10-04-2010&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=10-04-2010&group=3&gblog=6 Sat, 10 Apr 2010 8:53:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-04-2010&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-04-2010&group=3&gblog=5 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขจากการให้ สุขจากการรับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-04-2010&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-04-2010&group=3&gblog=5 Thu, 01 Apr 2010 16:17:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=14-03-2010&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=14-03-2010&group=3&gblog=4 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขภายนอกความสุขภายใน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=14-03-2010&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=14-03-2010&group=3&gblog=4 Sun, 14 Mar 2010 13:06:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=06-03-2010&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=06-03-2010&group=3&gblog=3 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[คนดีกับคนชั่ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=06-03-2010&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=06-03-2010&group=3&gblog=3 Sat, 06 Mar 2010 7:30:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-03-2010&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-03-2010&group=3&gblog=2 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[ความทุกข์และการดับทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-03-2010&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-03-2010&group=3&gblog=2 Mon, 01 Mar 2010 20:21:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-03-2010&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-03-2010&group=3&gblog=1 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาสนากับการขอพร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-03-2010&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-03-2010&group=3&gblog=1 Mon, 01 Mar 2010 10:51:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=27-03-2010&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=27-03-2010&group=2&gblog=9 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[หุ้นเป็นธุรกิจที่เหมาะกับคนที่ไม่เก่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=27-03-2010&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=27-03-2010&group=2&gblog=9 Sat, 27 Mar 2010 13:27:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=17-03-2010&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=17-03-2010&group=2&gblog=8 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุผลกับอารมณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=17-03-2010&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=17-03-2010&group=2&gblog=8 Wed, 17 Mar 2010 5:06:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=14-03-2010&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=14-03-2010&group=2&gblog=7 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[เงินสำรอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=14-03-2010&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=14-03-2010&group=2&gblog=7 Sun, 14 Mar 2010 3:37:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=06-03-2010&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=06-03-2010&group=2&gblog=6 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[หุ้นกับความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=06-03-2010&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=06-03-2010&group=2&gblog=6 Sat, 06 Mar 2010 21:00:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-03-2010&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-03-2010&group=2&gblog=5 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[ธุรกิจกับหุ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-03-2010&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-03-2010&group=2&gblog=5 Mon, 01 Mar 2010 21:06:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-03-2010&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-03-2010&group=2&gblog=4 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[จินตนาการความพ่ายแพ้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-03-2010&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=01-03-2010&group=2&gblog=4 Mon, 01 Mar 2010 10:35:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=28-02-2010&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=28-02-2010&group=2&gblog=3 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[เซียนกับโครตไม่เซียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=28-02-2010&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=28-02-2010&group=2&gblog=3 Sun, 28 Feb 2010 18:56:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=28-02-2010&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=28-02-2010&group=2&gblog=2 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาววีไอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=28-02-2010&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=28-02-2010&group=2&gblog=2 Sun, 28 Feb 2010 10:52:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=28-02-2010&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=28-02-2010&group=2&gblog=1 http://supphanat.bloggang.com/rss <![CDATA[ซื้อหุ้นเพราะอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=28-02-2010&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supphanat&month=28-02-2010&group=2&gblog=1 Sun, 28 Feb 2010 17:38:22 +0700